ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРШРУТ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ


(рекомендації батькам щодо розуміння інклюзії та алгоритму дій батьків дітей з особливими освітніми потребами для зарахування в заклад освіти)

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Що таке інклюзія?

Інклюзія (від англійського inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія – це процес реального включення дітей з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Головна мета створення інклюзивних класів – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Діти з особливими освітніми потребами

Діти з особливими освітніми потребами – особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами в закладі?

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

ІІ. ВИСНОВОК ВІД ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ (ІРЦ)

Такий висновок надається дитині з особливими освітніми потребами після консультації тільки у присутності батьків або осіб, що їх заміняють відповідно до рішення, в якому вказана рекомендована форма навчання та розвитку на основі потреб дитини.

ІІІ. СПІВБЕСІДА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Керівнику закладу освіти подається і обов’язково реєструється ЗАЯВА на зарахування дитини до школи і висновок ІРЦ, обов’язковий на даний час документ, підтверджуючий потреби дитини. Уточняється термін часу для узгодження дій з Департаментом освіти для відкриття інклюзивного класу та зарахування дитини до освітнього закладу, можливість створення умов для перебування дитини, безпечного навчального середовища, забезпеченість спеціалістами тощо.

При відсутності інклюзивного класу керівник подає клопотання до Департаменту освіти щодо його відкриття та необхідності створення відповідних умов для забезпечення повноцінного навчання дитини.

Департамент освіти приймає рішення щодо створення необхідних умов перебування дитини з особливими освітніми потребами в освітньому закладі. У разі неможливості створення таких умов, Департамент освіти може запропонувати батькам інший освітній заклад, в якому створені умови або є можливість їх створити.

ІV. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД (ІНКЛЮЗИВНИЙ КЛАС)

До заяви батьків або осіб, що їх замінюють, додаються:

медична карта (індивідуальна карта дитини) з висновками лікарів, що дитина може відвідувати освітній заклад;

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення ;

свідоцтво про народження;

висновок ІРЦ;

якщо дитина з інвалідністю, то відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення особи, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю»;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

V.ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ (ІПР)

При зарахуванні до освітнього закладу складається індивідуальна програма розвитку дитини (ІПР).

На основі висновку і рекомендацій ІРЦ програму розробляє група фахівців навчального закладу з обов’язковим залученням батьків. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником закладу і затверджується відповідним наказом.

До планування роботи з дитиною із особливими освітніми потребами можуть залучатися фахівці ІРЦ, навчально-реабілітаційних центрів, інших навчальних закладів.

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивному класі штатним розписом ЗЗСО передбачається 1 ставка асистента вчителя на інклюзивний клас.

За письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, адміністрація закладу може надавати дозвіл бути асистентом дитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична книжка для асистента дитини ОБОВ’ЯЗКОВА і зберігається у медичному кабінеті).

Протипоказаннями для прийому до інклюзивних класів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину

По всіх питаннях, які виникають у зв’язку з організацією навчання дитини з особливими освітніми потребами, які проживають на території закріпленій за Тростянецьким ЗЗСО І-ІІ ст. №2, звертайтеся до заступника директора з НВР по школі Западнюк Т.В., контактний телефон 096421546

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.